Jetelový den ve Velkých Hostěrádkách představil partnery a potenciál projektu

Jetelový den ve Velkých Hostěrádkách představil v sobotu 18. května 2024 několika stovkám účastníků z blízkého i dalekého okolí aktivity v rámci projektu Framework, partnerské organizace a spolky a v plném rozsahu i naučnou stezku. Naučná stezka, dostupná také v portálu mapy.cz, vznikla koncem uplynulého roku na trase cca sedmi kilometrů a provedla zájemce po krásném okruhu s výhledy na obec a okolní kulturní krajinu plnou polí, listnatých lesů a vinohradu. Účastníci ochutnali nejrůznější produkty spolku Jasan a biovína místního vinařství Veritas. Zúčastnit se mohli mapování organismů prostřednictvím platformy iNaturalist. Na trase stezky se zase seznámili s ptačími obyvateli regionu díky České ornitologické společnosti a odborníci z České zemědělské univerzity v Praze na svém stánku představili aktivity, díky nimž českému klastru projektu Framework dodávají vědecká data a analýzy.

Další články v rubrice

English ☰ Menu